Sơn siêu bóng nội thất cao cấp Lets Color HK-04 (1 lít)

287.000